Skip to main content

Thành thị gò bó ngày càng dập tắt sự sáng tạo trong trẻ thơ. Nếu xưa ta có thể tìm đủ trò chơi bằng các vật dụng ngoài thiên nhiên thì nay đã được thay thế bằng màn hình và những buổi đi chơi rập khuôn.

Leave a Reply